Färgad hotelltofflor

 Färgad hotelltofflor

* Alla hotelltofflor är packade (par) i enskilda plastpåsar