Säkerheten av mitt konto.

Hur säkert hanteras mina uppgifter när jag har registrerat mig som användare?

Vi hanterar Dina personuppgifter konfidentiellt och överlämnar dem inte till någon tredje part. Vår tjänst uppfyller höga säkerhetskrav samt kraven enligt föreskrifter av bankerna i Estland och Bankernas kortcentral.

Jag har glömt lösenordet till mitt konto hos webbutiken hotellvaror.se, vad ska jag göra?

Det är ingen fara! Gå till inloggningssidan för ditt konto och klicka på knappen "Har Du glömt lösenordet?" nedanför knappen "Logga in". Ange den e-postadress som Du registrerade för Ditt konto hos hotellvaror.se i fältet och klicka på knappen "Sänd". Vi sänder instruktionerna för byte av lösenordet till Din e-postadress.

Hur kan jag ändra min e-postadress, mitt lösenord osv?

Logga in och klicka på knappen "Mitt konto" överst på sidan. Du kan göra de nödvändiga ändringarna med hjälp av knappen "Ändra" i skärmbilden som öppnas

Användning av cookies

För att göra besöket i vår webshop smidigt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi på olika sidor så kallade cookies. Om personuppgifter behandlas med dessa cookies sker detta utifrån artikel 6 paragraf 1 f i GDPR. Vårt intresse för att optimera vår webshop anses vara berättigat enligt den ovan nämnda rättsliga grunden. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder tas bort efter att webbläsarsessionen avslutats, det vill säga efter att du har stängt ner din webbläsare (så kallade sessions-cookies). Andra cookies stannar kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om du vill godkänna dem eller om du vill utesluta godkännandet av cookies i specifika fall eller helt och hållet. Om du inte accepterar cookies kan det begränsa funktionerna i vår webshop.

Google Analytics

För att främja den behovsinriktade utformningen och den fortlöpande optimeringen av våra sidor använder vi oss – baserat på artikel 6 paragraf 1 f i GDPR – av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies används. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats, är till exempel:

 • Webbläsartyp/-version

 • Använt operativsystem

 • Hänvisningsadress (den tidigare besökta sidan)

 • Värdnamn för åtkomstdator (IP-adress)

Du kan förhindra att cookies installeras genom att ställa in detta i din webbläsare. Det kan då emellertid hända att inte alla funktioner på denna webbplats kan utnyttjas fullt ut. Genom att ladda ner och installera webbläsartillägget Add-on kan du också förhindra insamling av uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) samt förhindra att Google behandlar dessa uppgifter. Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics hittas på Google Analytics webbsida.

Skydd av personuppgifter

Skyddet av din integritet är väldigt viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Om du har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy kan du alltid kontakta vår datasäkerhetsansvarigepå support@hotellitarbed.ee, eller kontakta den som ansvarar för databehandlingen:

Hotellitarbed OÜ
Leiva tn 3, Tallinn 12618, Estland

Telefon:          +372 6 711 929
E-mail:            support@hotellitarbed.ee

Behandlingen av dina personuppgifter är indelad i två kategorier:

 1. För avtalsgenomförande och för reklamändamål, såsom utskick av nyhetsbrev eller reklam, behandlar vi alla nödvändiga uppgifter. Externa tjänsteleverantörer som är inblandade i avtalsgenomförandet, t.ex. logistikföretag eller betalningsleverantörer, kommer att få ta del av dina uppgifter i den utsträckning detta krävs.
 2. När du besöker vår webshop utbyter din enhet och vår server automatiskt olika uppgifter, bland annat kan det vara personuppgifter. Den information som samlas in på detta sätt kommer vi bl.a. använda för att optimera vår webshop eller för att visa annonser i din enhets webbläsare.

I det här avsnittet får du veta mer om för vilka syften personuppgifterna behandlas, den rättsliga grunden för behandlingen, de legitima intressen som vi eller en tredje part har och vilka mottagarkategorierna är.

Insamling och användning av uppgifter för avtalsgenomförande och öppnande av kundkonto

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra avtalet och öppna ett kundkonto, om du frivilligt informerar oss om detta vid din beställning, antingen när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller via e-mail) eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. 

I huvudsak rör det sig om följande uppgifter: 

 • Förnamn, efternamn
 • Faktura- och leveransadress
 • E-maildress
 • Faktura- och betalningsuppgifter
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för avtalsgenomförandet är artikel 6 paragraf 1 b GDPR. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev med din e-mailadress, skickar vi, baserat på artikel 6 paragraf 1 c i GDPR, ett bekräftelsemail. På grundval av artikel 6 paragraf 1 f förbehåller vi oss rätten att skicka ett nyhetsbrev med liknande produkterbjudanden när du har genomfört ett köp, förutsatt att du inte har invänt mot detta. Såvida vi inte använder dina kontaktuppgifter för reklamändamål, får vi spara de uppgifter som samlats in för genomförandet av avtalet fram till utgången av de lagstadgade eller möjliga avtalsgarantierna och garantirätten. Efter utgången av denna period behåller vi de uppgifter som krävs enligt handels- och skattelagstiftningen under de lagstadgade perioderna. Under denna period (vanligtvis tio år efter avtalets slut) kommer uppgifterna endast att behandlas i händelse av en granskning av skattemyndigheterna.

Att skapa ett kundkonto är frivilligt och sker utifrån ditt samtycke i den mening som avses i artikel 6 paragraf 1 a i GDPR. Du kan när som helst visa och ändra uppgifter som lagrats på ditt kundkonto.

För att genomföra köpeavtalet krävs dessutom följande databehandling:

Uppgiftsöverföring för genomförandet av avtalet, identitets- och kreditbedömning

När betalningar behandlas kommer vi att vidarebefordra nödvändiga betalningsuppgifter till det kreditinstitut och den eventuella betaltjänstleverantör som vi anlitat, eller till den betaltjänst som du valde i beställningsprocessen. 

Vi använder betaltjänstleverantörer som har säte i ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av personuppgifter till dessa företag sker endast i samband med det nödvändiga avtalsgenomförandet.

Vid behov verifierar vi din identitet enligt den rättsliga grunden i artikel 6 paragraf 1 b och f i GDPR, med hjälp av information från tjänsteleverantörer. Detta sker utifrån vår strävan att skydda din identitet och undvika bedrägeriförsök på vår bekostnad. Omständigheterna för och resultatet av vår förfrågan kommer att läggas till ditt kundkonto eller gästkonto under den tid avtalet varar.

Uppgiftsanvändning vid registrering för elektroniska nyhetsbrevet

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs, eller som du särskilt angett, för att regelbundet kunna skicka dig det. Efter att du angett din e-maildress i registreringsfältet kommer du att få ett e-mail som bekräftar din registrering. Genom inmatningen och genom att klicka på registreringsknappen kommer din e-mailadress att upptas i vår distributionslista. Din e-mailadress kommer då att behandlas på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 a i GDPR. Du kan när som helst, och med framtida verkan, återkalla ditt samtycke. Det är alltid möjligt att avregistrera sig från nyhetsbrevet. Det kan antingen ske genom att man använder de kontaktuppgifter som hittas på utgivarsidan för att skicka ett meddelande, eller genom att man avregistrerar sig via en särskild länk i slutet av varje nyhetsbrev.

Användning av uppgifter för e-mailreklam utan nyhetsbrevregistrering och din invändningsrätt

Om vi får din e-mailadress i samband med försäljningen av en vara eller tjänst och du inte har invänt mot användningen av din e-mailadress, förbehåller vi oss rätten att, inom ramarna för våra legitima intressen, via e-mail regelbundet skicka dig erbjudanden om liknande produkter i vårt sortiment. Din e-mailadress kommer då att behandlas i enlighet med artikel 6 paragraf 1 f i GDPR. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-mailadress, antingen genom att du använder de kontaktuppgifter som hittas på utgivarsidan för att skicka ett meddelande, eller klickar på en särskild länk i slutet av varje nyhetsbrev.  

Dina rättigheter

Förutom din rätt att återkalla ett samtycke har du, om det finns lagstöd för detta, följande rättigheter:

- Rätt till information om dina personuppgifter som är lagrade hos oss i enlighet med artikel 15 i GDPR; i synnerhet kan du få information om syftet med behandlingen, personuppgiftskategorierna, mottagarkategorierna som dina uppgifter har spridits eller kommer att spridas till, den planerade lagringstiden, samt var dina uppgifter kommer ifrån om de inte har samlas in direkt från dig.
- Rätt till korrigering av felaktiga eller komplettering av korrekta uppgifter enligt artikel 16 i GDPR.
- Rätt att radera dina lagrade uppgifter i enlighet med artikel 17 i GDPR, såvida inga lagstadgade eller avtalsenliga lagringsperioder eller andra lagstadgade skyldigheter eller rättigheter för ytterligare lagring ska efterlevas.
- Rätt till begränsning av behandlingen av dina uppgifter i enlighet med artikel 18 i GDPR, om du bestrider uppgifternas riktighet, eller om behandlingen är olaglig, men du avvisar att uppgifterna ska raderas; om den ansvariga inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för fastställandet, utövandet eller försvaret av rättsanspråk, eller om du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21 i GDPR.
- Rätt till uppgiftsöverföring enligt artikel 20 i GDPR, dvs. rätten att överföra utvalda uppgifter, lagrade av oss, i ett gängse maskinläsbart format, eller att begära överföring till en annan ansvarig.
- Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din bostadsort, där ditt jobb finns eller den ort där vi har vårt huvudkontor.

Datasäkerhet

Alla uppgifter du personligen har överfört, inklusive din betalningsinformation, kommer att överföras med hjälp av den vedertagna och säkra SSL-standarden (Secure Socket Layer). SSL är en säker och beprövad standard som t.ex. används för internetbanker. Du ser att det rör sig om en säker SSL-anslutning bland annat genom s:et i adressfältet i din webbläsare (dvs https://...) eller genom låsikonen längst ner i din webbläsare.

I övrigt använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter du lagrat hos oss mot manipulation, delvis eller fullständig förlust samt mot obehörig åtkomst genom tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt motsvarande den tekniska utvecklingen.

 

Den här versionen av sekretesspolicyn gäller från och med 20180525.

KUNDSERVICE
tel: +372 6 313 144 (kontor Estland)
M-F 09:00-17:00
E-post: info@hotellvaror.se